Memories from youth exchange “Rights 4 Employment”

Written by Joanna Grams. Posted in News

For young people, especially after finishing school or graduating from university, entering the labour market is very difficult. It is crucial for them to know their rights and how to effectively present themselves to future emplyers. Erasmus+ youth exchange “Rights 4 Employment” was aimed at orienting young people from Armenia, Italy, Turkey, Ukraine, United Kingdom and Romania on those issues.

Articolul in romana îl găsiți mai jos

The youth exchange took place from 2nd to 10th May in Craiova, Romania. Youngsters from 5 participating countries were travelling to Craiova in some cases for almost 2 days by different means of transport – plane, bus or train.

On the first day, teams were engaged in team building activities to get to know each other more and create a friendly environment for next days of the exchange. As the weather was quite good some of the activities were done outside and the guests had a chance to explore the city and do some sight-seeing.

Every day participants could learn about something else and come up with new ideas and solutions for problems and situations. Each national group was supposed for prepare an activity on a particular subject connected to the exchange. Sessions were devoted to learning about a different topic – labour rights, employment rights in different countries, how to create a CV, how to get through a job interview, find a job and Erasmus+ projects opportunities and how to create their own business even with a very little budget. Participants also visited one of the schools in Craiova to share their experience about Erasmus+ youth exchanges, training courses and European Voluntary Service.

During the sessions, the emphasis was put on nonformal education, self-learning, teamwork and creativity. The participants could share their knowledge in various ways, including poetry, drawing, acting and singing. The teamwork was done in both national groups as well as international groups, depending on the task, so the participants could exchange experience and thoughts between each other.

Evenings were for getting to know each other better, learn about the cultures of the participating countries and exploring Craiova. Participants of each country had an opportunity to prepare and present a short presentation about their traditions, typical food and culture. Turkish wedding ceremony, Ukrainian dances, British pub quiz, Armenian songs and learning Italian gestures were among the evening amusements. Moreover, guests from other countries had a chance to learn more about Romania, taste typical Romanian sweets and other food, watch and learn traditional dances.

For one week 35 participants from 6 countries gathered in Craiova and created one big international team which worked on one topic. By living together, by participating in exercises, outdoor activities and in workshops the team got to share their different experiences and cultures. They exchanged ideas, experience, shared their knowledge, inspired each other and made new friends.

ARTICOLUL ÎN LIMBA ROMANA

Pentru tineri, în special după terminarea școlii sau absolvirea facultății, intrarea pe piața muncii este foarte grea. Este necesar ca ei să își cunoască drepturile și cum să se prezinte în fața viitorilor angajatori. Proiectul Erasmus + « Rights 4 Employment » a avut scopul de a orienta tineri din Armenia, Italia, Turcia, Ucraina, UK și România în aceste aspecte.

Schimbul de tineri a avut loc între 2 și 10 mai, în Craiova, România. Tineri din 5 țări participante au călătorit la Craiova, în unele cazuri timp de 2 zile cu ajutorul diferitelor căi de transport : avion, autobuz sau tren.

În prima zi, echipele au participat la activități care au avut scopul de a-i ajuta să se cunoască între ei și de a crea o atmosferă prietenoasă pentru următoarele zile de exchange. Cum vremea a fost prielnică, unele activități au avut loc în aer liber și participanții au avut ocazia să exploreze orașul.

În fiecare zi participanții au putut învăța lucruri diferite și au avut ocazia să vină cu idei noi și soluții pentru diferite probleme și situații. Fiecare grup național a avut de pregătit o activitate sau un subiect în particular legat de temă proiectului. Sesiunile au avut scopul de a prezența diferite subiecte : drepturile de muncă, drepturile de angajare în mai multe țări, cum să creează un CV, comportamentul în timpul unui interviu de angajare, găsirea unui loc de muncă și proiecte și oportunități Erasmus +. De asemenea, tinerii au avut ocazia să descopere cum își pot crea propria afacere, chiar având și un buget limitat. Participanții au vizitat și una din școlile din Craiova, unde au avut ocazia să își împărtășească experiența din Erasmus + și Serviciul European de Voluntariat.

În timpul sesiunilor, accentul a fost pus pe educația nonformală, auto-învățarea, lucrul în echipă și creativitate. Tinerii au putiut de asemenea să își împărtășească abilitățile în diferite moduri, precum poezia, desenul, actoria sau cântatul. Aceștia au lucrat în grupurile naționale, dar și în grupuri internaționale, în funcție de sarcinile cerute la activități, astfel că ei au avut ocazia să schimbe idei și experiențe unii cu ceilalți.

Serile au avut rolul de a îi face pe tineri să se cunoască mai bine, să afle despre diferitele culturi ale țărilor participante la proiect și să exploreze Craiova. Oaspeții au avut oportunitatea de a pregăti o scurtă prezentare despre mâncarea tradițională și cultură acestora. Ceremonia de nuntă turcească, dansurile ucrainiene, întrebările despre cultură engleză, cântecele armeniene și familiarizarea cu gesturile italiene au fost printre momentele amuzante din fiecare seară. În plus, oaspeții din celelalte țări au avut șansa să afle mai multe despre România, să guste mâncarea tradițională românească, să privească și să învețe dansurile tradiționale românești.

Timp de o săptămâna, tineri din 6 țări s-au adunat în Craiova și au format o mare echipă internațională, lucrând pentru același scop. Trăind împreună, participând la simulări sau la activități în aer liber, membri proiectului au avut ocazia să împărtășească experiențele lor de până acum. Au schimbat idei, au împărtășit cunostiintele lor, s-au inspirat unii pe ceilalți și au creat noi prietenii.

Tags: , , , , , ,

Leave a comment