Tips & Tricks pentru un CV de succes

Written by Carla Andrei. Posted in Util pentru tine(ri)

Fiecare dintre noi a fost nevoit la un moment dat să scrie un articol. Deși pentru mulți oameni, crearea unui CV este un proces dificil, în realitate lucrurile nu sunt chiar atât de rele.Mai jos veți găsi câteva sfaturi care sperăm să vă fie de folos pentru atunci când vă veți afla în situația de a scrie un CV.

For the English version scroll down.

Include doar informații relevante

Relevanța este o calitate importantă a unui CV. Informația trecută acolo trebuie să îi ofere recruiter-ului numărul de locuri de muncă pe care le-ai avut până acum, educația formală pe care ai primit-o și calitățile care te reprezintă.

În ceea ce privește experiența de la locul de muncă, o regulă trebuie urmată. Ordinea în care scrii job-urile, trebuie să fie de la ultimul loc de muncă(sau cel curent) până la primul. În plus, menționează doar acele locuri de muncă ce au dus la dezvoltarea abilităților necesare pentru job-ul la care aplici.

În partea despre educația formală, trebuie menționate principalele forme de educație absolvite precum facultatea (masterul și licență) și opțional liceul. Abilitățile trecute trebuie să fie relevante pentru locul de muncă la care aplici și de asemenea ar trebui să reprezinte o reală descriere a ta. Dar ai grijă! Nu scrie informații irelevante, ca de exemplu unde ți-ai petrecut vacanța ori care este locul tău preferat în oraș, altfel recruiter-ul se poate plictisi de CV-ul tău.

Alege poza potrivită

Poza pe care o alegi pentru CV ul tău este primul contact vizual pe care recruiter-ul îl are cu tine. Așa că ar trebui să alegi cu atenție. Avem câteva tips-uri pentru tine ca să îți selectezi cea mai bună poză pentru CV.

Singura persoană care apare în poză trebuie să fii tu. Nimeni din departamentul de Resurse Umane nu este interesat să vadă și alte persoane lângă tine și de asemenea, poți pune intervievatorul într-o situație dificilă, aceea de a nu știi cine este adevărata persoană care a trimis CV-ul.

În plus, calitatea imaginii trebuie să fie bună. Nu adăuga o poză în care lumina nu este bună sau pixelii sunt prea vizibili. Și încearcă să nu selectezi un selfie.

Pentru fete, ar trebui să țineți cont de faptul că prea mult machiaj poate lăsa o proastă impresie, așa că aveți grijă, pentru că ați putea pierde puncte în ochii angajatorului.

Nu minți

Probabil știți expresia “ minciuna are picioare scurte”. Ei bine, asta se aplică și în cazul CV-urilor. Poate fi foarte tentant să menționați că știți să utilizați un anumit program sau să supra-estimați skill-urile de limbă ca să primiți acel loc de muncă mult dorit. Dar e mai ușor decât ai crede pentru un recruiter să verifice dacă într-adevăr ai calitățile pe care le-ai menționat în CV sau dacă ai participat la un anume curs. Mai devreme sau mai târziu skill-urile vor fi testate și cel mai probabil nu vei scăpa cu o minciună. Este mult mai bine să recunoști că nu știi un anumit lucru, dar că ai pasiunea și dorința să îl înveți decât să minți că ești priceput la asta.

Workplace with notebook on wood table

Păstrează CV-ul scurt și simplu

CV-ul tău nu trebuie să fie ca o carte plictisitoare, pentru că nu vrei ca posibilul tău viitor șef să renunțe la tine fără să îți dea o șansă. Fă-ți CV-ul scurt și menționează doar acele lucruri care îți oferă avantaj competitiv. Nu trebuie să îți treci toate diplomele din școala generală pentru ca nu este relevant și este posibil că recruiter-ul să își piardă interesul. Lungimea potrivită a unui CV este de 1, maxim 2 pagini.

Actualizează informația

Un lucru destul de important este să actualizezi informația din CV. Dacă faci asta, angajatorul va vedea în tine o persoană serioasă, care este atentă la partea de organizare. Toți am avut emailuri amuzante când am fost mai mici, dar ar trebui să renunțăm la ele acum. Creează-ți o adresă de email credibilă cu numele și prenumele tău.

Un alt lucru la fel de important este să îți treci în CV numărul tău de telefon și este crucial să îl pui pe cel pe care îl folosești în prezent. Dacă potențialul tău șef te sună și răspunde bunica ta sau altă persoană, în locul tău, vei pierde cel mai probabil șansa la acel loc de muncă.

Fă-ți CV-ul unic

Pune-te în locul unui recruiter pentru un moment. Pe fiecare zi primești și trebuie să verifici o mulțime de CV-uri. Aproape toate arată la fel-un document simplu Word, poză, informație personală generală, experiență, educație, abilități. Probabil după ce ai citi 10 dintre ele, te-ai plictisi foarte tare și ai spera să dai peste ceva diferit. Când lucrezi la CV-ul tău, gândește-te cum poți atrage atenția intervievatorului. Fă-ți CV-ul diferit. Sunt o mulțime de posibilități pentru a face asta. Singurul lucru care te limitează este creativitatea ta. Poți, de exemplu, să alegi un CV-video, un joc, un website interactiv, graphic, depinde doar de abilitățile tale și de industria în care îți cauți un loc de muncă.

În urma unor studii, un angajator se uită doar 5-10 secunde la un CV. Asta înseamnă foarte puțin timp, așa ca fă să merite și da-i șansa recruiter-ului de a-și crea impresia corectă despre tine. Succes!


Each of us at some point of our lives has to deal with writing a CV. Although for most of people, the creation of a CV is a difficult process, in fact the things are not so difficult. Down bellow you can find a few advices which, we hope, will be useful for you when creating your resume.

Include only relevant information

Relevance is an important quality of a good CV. The information written there should offer a recruiter the number of jobs that you have had until now, the formal education that you received and the skills that you possess.

Concerning the job experience, one main rule must be obeyed. The order in which you write the workplaces must be from the most recent job that you had until the first one. Moreover, refer to only those positions that contributed to the improvement of your skills necessary for the position you are applying for.

In the part about formal education, you should only mention the main institutions that you have attended to like university (master degree and bachelor degree) and optionally high school.

Skills written in this part must be relevant for the job that you apply for and they should accurately represent your skills, knowledge and abilities. Remember!! Writing irrelevant information, for example where you spent your holidays or which place is you favorite one in a city, will make the recruiter bored and uninterested.

Make sure the photo is appropriate

A photo that you choose to include in your CV is the first visual contact that the recruiter has with you, so you should really care about what photo you add there. We have a few tips for you in order to choose the best photo for your CV.

The only person appearing in the picture should be you. No one in the HR department is interested in seeing other people beside you but also you can put the recruiter in a difficult situation, of not knowing who is the author of the CV.

What’s more, the quality of the picture should be good. Don’t add a photo in which the light is not good or the pixels are visible, also selfies are not a good idea.

Girls, you should take into consideration that too much makeup can make a bad impression and you might lose some points in the eyes of the recruiter.

Be honest

You probably know the saying “a lie has no legs”. Well, it also applies for your CV. It can be very tempting to state that you know how to use a certain program or overestimate your language skills in order to get that dream job. But it is easier than you might think for a recruiter to check if you really have the skills that you had mentioned in the CV or if you had really attended some course. Sooner or later your skills will be tested and most probably you will not get away with a lie. It is far better to admit that you do not know something but have passion and willingness to learn it rather than lie about something.

Keep it short and simple

Your CV doesn’t have to be like a boring book because you don’t want your potential boss to give up on you without giving you even one chance. Make it short and mention only those things which give you a competitive advantage. You don’t have to put all your diplomas since your primary school because it’s not relevant and probably the recruiter will lose interest. The optimal length of a resume is 1 page, maximum 2 pages.

Update information

A very important point is to update information about you. If you do this, the employer will perceive you as a serious person, who pays attention to the organizational parts of a document. We all had funny email addresses when we were younger but forget about those now. You should create a credible email address with your name and surname.

It is of a great importance to write your phone number in a CV and it’s crucial to include the one that is up to date. If your potential boss calls you and reaches your grandmother or another person instead of you, you will most probably lose your chance of getting the job.

Make your CV unique

Put yourself in the shoes of a recruiter for a moment. Every day you receive and have to go through a lot of job applications. Most of them look almost the same – a simple Word template, photo, basic personal information, experience, education, skills, etc.. Probably after reading 10 of them you would be bored and really hoping for something fresh. When you are working on your CV think about how you can catch the attention of the recruiter. Make your resume stand out from the others, be different. There are many ways to make your CV unique, the only limit is your creativity. You can, for example, go for a video-CV, a game, an interactive website or a graphic – it depends on your skills and the industry in which you are looking for a job.

According to some studies, a recruiter spends 5-10 second looking at a resume. This is a mere time so make it count and give yourself a chance and also to the recruiter to have the right impression about you. Good luck!

Tags: , ,

Comments (1)

  • Ion Daniela

    |

    Foarte utile aceste sfaturi.
    Mulțumesc !

    Reply

Leave a comment