„Spiritul naturii” la început

Written by Tinerii 3D. Posted in Noutăţi

A început implementarea proiectului „Spiritul naturii” cu numărul 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595. Beneficiarul este Asociația „Bokaya”, Bulgaria în parteneriat cu „3D Tinerii”, România. Durata proiectului – 8 luni. Scopul principal al proiectului: Protecția, menținerea și restaurarea diversității biologice ca parte a potențialului natural de dezvoltare durabilă a municipiului Belogradchik.
    Obiective specifice:
  • Încurajarea tinerilor să fie participanți mai activi la viața publică a comunității lor prin implicarea lor în campanii semnificative din punct de vedere social care vizează protejarea patrimoniului natural și a diversității biologice excepționale din Europa;
  • Dezvoltarea creativității participanților prin implicarea acestora în diverse sarcini practice care vizează stăpânirea cunoștințelor și aptitudinilor pentru pregătirea unei strategii cuprinzătoare pentru protecția mediului.
  • Stăpânirea abilităților de gândire critică la tineri, prin învățarea de noi tehnici și concepte de analiză, sinteză, evaluare și aplicare a informațiilor culese prin observație, experiență, reflecție, în vederea rezolvării unei probleme specifice;
  • Oferirea unei oportunități de a stăpâni abilități-cheie, cum ar fi munca în echipă, abilitățile de comunicare, angajamentul civic și solidaritatea socială etc.
Finanțat de Corpul European de Solidaritate, Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Opiniile exprimate sunt totuși doar ale autorilor și nu reflectă neapărat cele ale Uniunii Europene sau ale Agenției Executive pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană, nici EACEA nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Tinerii 3D

Educație, Cultură, Sport Ne găsiți pe și Facebook: Tinerii 3D

Leave a comment