Tinerii 3D în Salonic

Written by Tinerii 3D. Posted in Noutăţi

Astăzi descoperim povestea lui Robert despre prima lui experiență Erasmus+

“Am aflat de Tinerii 3D în mod întâmplător, pe Facebook, însă această întâmplare a însemnat una dintre cele mai grozave experiențe posibile! Youth Refugee. Chasing the Future a fost proiectul la care am luat parte în perioada 27.09-05.10 2019, în Agida Triada, Salonic, Grecia. Țările participante au fost Grecia, Cipru, Turcia, Polonia și România. Aparte de tematica primară, anume situația tinerilor refugiați pe continentul european, ne-am bucurat de subiecte precum multiculturalitatea, diversitatea, toleranța și drepturile omului. Pentru mine a fost primul proiect Erasmus+. Mi-am dorit de mult timp să am parte de o astfel de experiență, însă mereu am considerat că nu am timp suficient din cauza universității, a jobului ori mereu mă aflam călător în alte colțuri ale țării sau ale Europei. Însă, cum nimic nu se întâmplă fără un sens, când am descoperit proiectul în Salonic nu am mai stat pe gânduri și m-am înscris. Îmi amintesc că trebuia să primim răspunsul după expirarea deadline-ului, dar mail-ul minune a venit după o săptămână, când deja îmi pierdusem speranța că voi fi selectat. După cum bine știți, toate costurile legate de transport, cazare și masă sunt asigurate de către Comisia Europeană, prin Erasmus+. Am pornit din Craiova cu un minivan într-o călătorie de nouă ore prin Bulgaria și, în cele din urmă, în Grecia. Sincer, dacă am fi făcut drumul cu avionul aș fi fost foarte dezamăgit, fiindcă cele nouă ore în mașină au fost absolut grozave. Și la dus și la întors. Și atenție, când am revenit în România, am călătorit noaptea! Echipa României a fost formată din Adrian Oprică, liderul nostru, Nicolae Drimboi, Andreea Bucătaru, Gabriela Bejan, Andreea Golumbeanu, Laura Popescu și eu, Robert Udrea. Acum, la finalul celor opt zile, pot spune că acești oameni mi-au rămas în suflet. Au fost cele mai amuzante zile din viața mea. Adrian este un om extraordinar, în nicio clipă nu l-am simțit ca pe un adult, un lider formal, ci a fost în permanență prietenul nostrum și cel care ne-a făcut să râdem cu poftă zilnic. Nicu și Andreea sunt un deliciu și sper că povestea lor se va concretiza cât mai curând. Pe Gabriela aș numi-o o transpunere a tipului de femeie interbelică în present. Andreea Golumbeanu a fost salvarea noastră în serile în care dacă nu ar fi avut inspirația să aducă jocuri precum Catan sau Activity am fi pierdut o distracție copioasă. Laura a fost inocenta grupului și cea mai dornică de a face ceva nou. În fiecare zi am avut câte ceva de făcut. Am avut activități non-formale, de la ice-breaking games, la jocuri pe echipe, am avut proiecte de realizat care s-au materializat în postere care mai de care mai fancy, am compus un imn al proiectului și am vizitat muzeele și un centru de refugiați din Salonic. În unele seri am luat cina pe plajă, chiar lângă mare. Pentru că da, cazarea noastră a fost într-un hotel de 4* la două minute de plajă. Am avut piscină la hotel și am împărțit camerele cu alți doi participanți. Eu am avut norocul să fiu alături de Rafal, din Polonia și Batuhan, din Turcia. Sunt extrem de satisfăcut, fiindcă am întâlnit doi oameni minunați. Ca și restul participanților, de altfel. Ar dura mult prea mult să vorbesc despre fiecare, însă îmi lipsesc atât ei, cât și atmosfera în care am trăit acolo. Recomand tuturor să ia parte la cel puțin un proiect Erasmus+. Acest youth exchange nu doar că mi-a arătat că indiferent de țara din care ai proveni, te poți împrieteni și avea amintiri memorabile cu oricine altcineva. Îmi voi aminti de fiecare în parte, mai ales serile interculturale în care fiecare țară își prezintă tradițiile, se dansează, se mănâncă și se râde foarte mult. Mi-aș dori ca echipa aceasta a României să se regăsească în aceeași formula poate într-un alt proiect de acest fel. Am învățat multe în cele opt zile. M-am redescoperit pe mine însumi și am descoperit, de altfel, oameni noi, locuri noi, oportunități.
            Și, fiindcă nu mă pot despărți de Tinerii 3D, pentru că mi-a plăcut foarte mult alături de ei, în noiembrie voi participa la un alt proiect în Polonia. Asta ca un avertisment, pentru că odată ce veți fi la prima experiență Erasmus+, vă asigur că o veți dori și pe următoarea. Și tot așa. Ne recitim!
 

ENGLISH:

I found out about Tinerii 3D by accident, on Facebook, but this was one of the best experiences possible!
Youth Refugee. Chasing the Future was the project I took part between 27.09-05.10 2019, in Agida Triada, Thessaloniki, Greece. The participating countries were Greece, Cyprus, Turkey, Poland and Romania. Apart from the primary theme, namely the situation of young refugees on the European continent, we enjoyed topics such as multiculturality, diversity, tolerance and human rights. For me it was the first Erasmus + project. I have long wanted to have such an experience, but I always considered that I did not have enough time because of university, work or I was always traveling to other parts of the country or Europe. However, as nothing happens without a meaning, when I discovered the project in Thessaloniki I did not hesitate and I signed up. I remember we had to get the answer after the deadline expired, but the wonderful email came after a week, when I had already lost hope that I would be selected. As you are well aware, all costs related to transport, accommodation and meals are covered by the European Commission through Erasmus +. We left from Craiova with a minivan for a nine-hour trip through Bulgaria and finally to Greece. Honestly, if I had been on the plane, I would have been very disappointed, because the nine hours in the car were absolutely great. And when we returned to Romania, we traveled at night! The Romanian team was made up of Adrian Oprică, our leader, Nicolae Drimboi, Andreea Bucătaru, Gabriela Bejan, Andreea Golumbeanu, Laura Popescu and myself, Robert Udrea. Now, at the end of the eight days, I can say that these people have remained in my soul. These were the most fun days of my life. Adrian is an extraordinary man, and I didn’t perceive him like an adult, a formal leader, but he was always our friend and the one who made us laugh with lust daily. Nicu and Andreea are a delight and I hope that their story will materialize as soon as possible. I would call Gabriela a transposition of the type of interwar woman in the present. Andreea Golumbeanu was our salvation in the evenings, if she didn’t have the inspiration to bring games like Catan or Activity, we would have lost a lot of fun. Laura was the innocent of the group and most eager to do something new. Every day we had something to do. We had non-formal activities, from ice-breaking games, to team games, we had projects and posters, we composed a hymn of the project and visited the museums and a refugee center in Thessaloniki. On some evenings we had dinner on the beach, right by the sea. Because yes, our accommodation was in a 4* hotel two minutes from the beach. We had a pool at the hotel and shared the rooms with two other participants. I was lucky enough to be with Rafal, from Poland and Batuhan, from Turkey. I am extremely pleased because I have met two wonderful people. Like the rest of the participants, by the way. It would take too long to talk about each one, but I miss both them and the atmosphere in which I lived for one week and more. I recommend everyone to participate in at least one Erasmus + project. This youth exchange not only showed me that no matter what country you come from, you can make friends and have memorable memories with anyone else. I will remember each one in particular, especially the intercultural evenings in which each country presents its traditions, dances, eats and laughs a lot. I would like this team from Romania to be in the same formula maybe in another project of this kind. I learned a lot in the eight days. I rediscovered myself and discovered new people, new places, new opportunities.
And, because I cannot separate myself from Tinerii 3D, because I liked them very much, in November I will participate in another project in Poland. That's a warning, because once you get your first Erasmus + experience, I assure you you'll want the next one. And so on. See yoo soon!"

Tinerii 3D

Educație, Cultură, Sport Ne găsiți pe și Facebook: Tinerii 3D

Comments (2)

 • Masood

  |

  Dear participants,
  Greetings from Masood.
  All of you were great and brilliant, I wish to see you again in another Erasmus+ project.

  with Regards,
  Masood

  Reply

 • Katerina Liaskopoulou

  |

  I hope these wonderfoul memories will be a start for more multiculturism activities

  Reply

Leave a comment